Αρ.Πρωτ. 304 08-10-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 19:00 μ.μ.. […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 19:00 μ.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη αρ.76)

Αρ.Πρωτ. 260 09-08-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 11 Αυγούστου στις 12:00 μ.μ.. […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 11 Αυγούστου στις 12:00 μ.μ.

Αρ.Πρωτ.235 12-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 15 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ.. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 15 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ.

Αρ.Πρωτ.194 22-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 25 Ιουνίου & ώρα 12:00

Αρ.Πρωτ.159 24-05-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 28 Μαΐου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 28 Μαΐου & ώρα 12:00

Αρ.Πρωτ.146 10-05-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 13 Μαΐου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 13 Μαΐου & ώρα 12:00

Αρ.Πρωτ.134 23-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε.την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε.την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου στις 12:00

Αρ.Πρωτ. 12-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 15 Απριλίου & ώρα 12:00

Αρ.Πρωτ.95 26-03-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 12:00

Αρ.Πρωτ. 21 11-02-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 στις […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 & ώρα13:00