ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα 29/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. πρωτ. 45410 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), τη Δευτέρα 03-10-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 08/07/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. πρωτ. 31726 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την Πέμπτη 14-07-2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 29/04/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. πρωτ. 19052 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η   […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 4-5-2022 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 28/02/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. πρωτ. 9839 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 04/03/2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα 17/01/2022  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. πρωτ. 2367 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 21/01/2022 & ώρα 20:00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-11-2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 11/11/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ. 50520 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22/11/2021 & ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 10/09/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. 38352 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 24/06/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ. 26744 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 19/05/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. Πρωτ. 20663 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 13/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ. 15479 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 & ώρα 20:00