ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 30/09/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ. 45856 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τρίτη 04-10-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 08/07/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. πρωτ. 31663 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή 15-07-2022 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 01/07/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. πρωτ. 30168 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 06-07-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 29/04/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. πρωτ. 19023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Τετάρτη 4-5-2022 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 04/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. πρωτ. 10776 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 10/03/2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 20/01/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αρ. πρωτ. 3036 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 24/01/2022 & ώρα 18:30

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-11-2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 11/11/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. πρωτ. 50533 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22/11/2021 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 10/09/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 38354 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 24/06/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ. 26742 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 19/05/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ. 20660 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 & ώρα 19:00