Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/04/2020

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-4-2020 απ. 62-76