Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 01/06/2020

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-6-2020 απ. 77-88