Οι αποφάσεις της 7ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2020

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-6-2020 απ. 89