Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2020

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-6-2020 απ. 90-105