Πρόγραμμα: «Φιλοξενία Μαθητών σε κατασκηνώσεις» – Εγγραφές στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Ανδρομάχης 100

από Τετάρτη 2 Ιουνίου έως & Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Δήμος Καλλιθέας –
Πρόγραμμα: «φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» – Εγγραφές στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Ανδρομάχης 100

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ:
Τετάρτη 2 Ιουνίου έως και Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
Ώρες: 09:00 έως και 14:00 με σειρά προτεραιότητας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
A: Πρώτο 15νθήμερο Ιουλίου
Β: Δεύτερο 15νθήμερο Ιουλίου
Γ: Πρώτο 15νθήμερο Αυγούστου
Δ: Δεύτερο 15νθήμερο Αυγούστου

Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ένας αριθμός/οικογένεια)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής , σε ισχύ, των γονέων
 2. Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
 4. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο)
 5. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ .
 6. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
 7. Ολόκληρη την αίτηση του ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε ισχύ. Οι δικαιούχοι του ΕΕΑ δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία (δικαιολογητικό Νο 8)
 8. Φορολογικά στοιχεία (2019-2020 Εκκαθαριστικό εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο βεβαίωση από το taxis net που θα το δηλώνει ή Υπεύθυνη Δήλωση)
 9. Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
 10. Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (θα προσκομιστεί κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση, σύμφωνα με πρότυπο που θα δοθεί)
 11. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα είναι και η σειρά προτεραιότητας για την επιλογή κατασκηνωτικής περιόδου, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια

→ Σε οικογένειες που θα συμμετέχουν περισσότερα παιδιά του ενός απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε παιδί και δικαιολογητικά που αφορούν αυτό και μια φορά τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικογένεια

Συνημμένα:

Πληροφορίες: Τηλ 210 95.32.712 Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας (Ανδρομάχης 100)