Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 15/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 45569
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Tην εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 (ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19: όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:30, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκμίσθωση χώρων για εγκατάσταση και λειτουργία Καρουζέλ, παιδικού τραίνου και άλλων συναφών παιχνιδιών για δημιουργία Χριστουγεννιάτικου πάρκου 2021 στο Δήμο Καλλιθέας.

2. Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος κρεοπωλείου επί των οδών Αγ. Πάντων 15 & Σωκράτους 47, ιδιοκτησίας του κ. A. A. του Μ.

3. Μη ανάκληση αδείας λειτουργίας κατ/τος καφενείου επί της οδού Σπάρτης 26, ιδιοκτησίας του κ. Κ. Δ. του Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ