Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 2/12/2021 & ώρα 18:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ               Καλλιθέα 26/11/2021
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Αρ. Πρωτ.: 517/2021
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109530161
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 2/12/2021 και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προυποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 ΦΕΚ 169/Α’ 18-09-2021.
  2. Την 66η εγκύκλιο / Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100 (ΑΔΑ:ΨΟΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας Β΄ Φάση 2020-2024.

3ο Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας για το έτος 2021».

4ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής μέσω απομακρυσμένης εγκατάστασης USB TOKEN.
Β. Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια παροχής προμήθεια παροχής (στήριξη) υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής μέσω απομακρυσμένης εγκατάστασης USB TOKEN.

5o Α. Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τις Σχολές Χορού της επιχείρησης για την προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τους (διαφορά έξοδα παραστάσεων – χριστουγεννιάτικη εκδήλωση – ανοικτά μαθήματα).
Β. Κατακύρωση αναδόχου μετά από πρόσκληση για την προμήθεια αγαθών, διαφόρων ειδών άμεσης ανάλωσης για τις Σχολές Χορού για την προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση τους.

6ο Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών (e-banking) και τον ορισμό αρμοδίου υπαλλήλου της επιχείρησης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος