Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου ώρα 18:00

daek_logo

Αρ.Πρωτ. 370
24-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 18:00 μ.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, οδός Μαντζαγριωτάκη αρ.76. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος που αφορά την προμήθεια αλκοολούχου ποτού (τύπου κονιάκ) στο τμήμα του κυλικείου, εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος που αφορά την προμήθεια ατομικών συσκευασμένων βουτημάτων επτά (7) γραμμαρίων (λόγω της πανδημίας του covid-19), στο τμήμα του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3. Συζήτηση- απόφαση που αφορά την επιστολή-αίτηση του κ. Δρίτσα Ιωάννη (Αρ.Πρωτ.349/15.11.2021) ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με την Δ.Α.Ε.Κ. για την προμήθεια καφέ στο τμήμα του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας.

4. Έγκριση δαπάνης που αφορά την προμήθεια μαρμάρων στο τμήμα του μαρμαράδικου, εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία «APRICOT ΑΤΕ» ποσού 10.540,00€.

5. Έγκριση δαπάνης που αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών στο τμήμα του μαρμαράδικου, εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία «ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΑΕΒΤΕ» ποσού 16.900,46€

6. Επανασύσταση επιτροπών της εταιρείας και ορισμός μελών αυτών.

7. Προϋπολογισμός έτους 2022

 
Με εκτίμηση
Καλογερόπουλος Αναστάσιος