ΔΑΕΚ

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Δ.Α.Ε.Κ) είναι μια από τις δύο Δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Καλλιθέας.