ΔΗΚΕΚ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ( ΔΗ. Κ. Ε. Κ ) είναι μια από τις δύο δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Καλλιθέας.
Η επιχείρηση διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από :

• 3 εκλεγμένους Δημοτικούς συμβούλους.
• 4 λαϊκά μέλη
• 1 εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της πόλης
• 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων .

Πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης είναι Δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται επίσης από το Δημοτικό συμβούλιο .