Διοικητικό Συμβούλιο Γ. Γάλλος

Το δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο τoυ Ν. Π. Δ. Δ. υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Κωστάκης Εμμανουήλ Δημ. Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Αναστασία Δημ. Σύμβουλος
Σκανδαλάκης Νικόλαος Δημ. Σύμβουλος
Μαργωμένος Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Φωτεινόπουλος Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Αντωνακάκης Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Παπαθανασόπουλος Θεόδωρος Δημ. Σύμβουλος
Ζαφειράκη Ελένη Λαϊκό Μέλος
Στόλη Ευγενία Λαϊκό Μέλος
Καρβούνης Γεώργιος Λαϊκό Μέλος
Λαδά Ευτυχία Λαϊκό Μέλος
Ψυχίδης Νικόλαος Λαϊκό Μέλος
Πρέντζας Αθανάσιος Λαϊκό Μέλος
Κεμεντζετζίδου Σταυρούλα Λαϊκό Μέλος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων (εκκρεμεί η εκλογή του)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Καλαμπαλίκης Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
Αδαμόπουλος Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Ηλιάδης Νικόλαος Δημ. Σύμβουλος
Γεωργούσης Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
Ιορδανίδου Παρθένα Δημ. Σύμβουλος
Αυγερινού Ελένη Δημ. Σύμβουλος
Γιαμάκης Αλέξανδρος Λαϊκό Μέλος
Λαμέρα Αριστέα Λαϊκό Μέλος
Θεμιστοκλέους Δημήτριος Λαϊκό Μέλος
Μπικώφ Μαρία Λαϊκό Μέλος
Μαργαρίτης Ευάγγελος Λαϊκό Μέλος
Φιτσόπουλος Αλκιβιάδης Λαϊκό Μέλος
Οικονομοπούλου Σοφία Λαϊκό Μέλος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων (εκκρεμεί η εκλογή του)

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) έτη και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.