Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΕΚ

Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Καλλιθέας με διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΚ ΑΕ» με διετή θητεία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κόκουλος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
Δαβάκη Ευανθία Δημ. Σύμβουλος
Φωτόπουλος Ανέστης Δημ. Σύμβουλος
Γαβαλά Μαρία Λαϊκό Μέλος
Παυλίδης Ιωάννης Λαϊκό Μέλος
Ηλιάκης Βασίλειος Λαϊκό Μέλος
Μουστάκη Ειρήνη Λαϊκό Μέλος
Καραγκιώζης-Κακουλίδης Αρχοντής Λαϊκό Μέλος
Αφεντουλίδης Χαράλαμπος Λαϊκό Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων Δημ. Σύμβουλος
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
Ηλιάδης Νικόλαος Δημ. Σύμβουλος
Δαρμά Φωτεινή Λαϊκό Μέλος
Παπουλίδης Αναστάσιος Λαϊκό Μέλος
Χατσαρίδου Ελένη Λαϊκό Μέλος
Αξιομακάρου Μαρία Λαϊκό Μέλος
Αθανασάκης Δημήτριος Λαϊκό Μέλος
Βαλαβάνης Σάββας Λαϊκό Μέλος

ΈΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Καλλιθέα , ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 156 3ο όροφος Τ.Κ. 176-75, Α.Φ.Μ. 090036343.
Τηλ: 2109582657 – 2109537930
Τηλ: FAX 2109579052.