Διοικητικό Συμβούλιο ΔΑΕΚ

Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Καλλιθέας με διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΚ ΑΕ»

ΤΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Λαϊκό Μέλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λαϊκό Μέλος
 • ΓΑΛΙΤΣΗ ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λαϊκό Μέλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Λαϊκό Μέλος
 • ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λαϊκό Μέλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Λαϊκό Μέλος
 • ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος
 • ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λαϊκό Μέλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λαϊκό Μέλος
 • ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ-ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Λαϊκό Μέλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λαϊκό Μέλος
 • ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λαϊκό Μέλος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Λαϊκό Μέλος

Η θητεία του συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΈΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Καλλιθέα , ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 156 3ο όροφος Τ.Κ. 176-75, Α.Φ.Μ. 090036343.
Τηλ: 2109582657 – 2109537930
Τηλ: FAX 2109579052.