Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗΚΕΚ

Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων Δημ. Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος: Κοσμίδου-Πρέντζα Ευσεβία Δημ. Σύμβουλος
Μπουκουβάλας Βασίλειος Δημ. Σύμβουλος
Κατσούρη Αικατερίνη Λαϊκό Μέλος
Σακελλαριάδου Παναγιώτα Λαϊκό Μέλος
Βεκρής Νεκτάριος Λαϊκό Μέλος
Ανδροπούλου Αικατερίνη Λαϊκό Μέλος
Χατζηγεωργίου Γεώργιος Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Τσίργιαλος Πέτρος Εκπρόσωπος ΕΣΚ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κόκουλος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
Εξάρχου Αθηνά Δημ. Σύμβουλος
Πιτσούνη-Δημητρακάκη Σπυριδούλα Λαϊκό Μέλος
Σκάντζου Σοφία Λαϊκό Μέλος
Αγγελής Γεώργιος Λαϊκό Μέλος
Μακρίδη Παρθενόπη Λαϊκό Μέλος
Βαρυτιμιάδης Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Νικολαράκος Μιχάλης Εκπρόσωπος ΕΣΚ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) έτη και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.