Διοικητικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Καλαμπαλίκης Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος: Κοττέας Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
Εξάρχου Αθηνά Δημ. Σύμβουλος
Αμπντέλ Αζίζ Μπασμά Δημότης
Μπικώφ Μαρία Δημότης
Μιχαηλίδης Ελευθέριος Δημότης
Σκάντζου Σοφία Δημότης
Θεμιστοκλέους Δημήτριος Δημότης
Τάγκας Γεώργιος Δημότης
Ωραιόπουλος Άγγελος Δημότης
Σπήλιος Λουκάς Δημότης
Κατσούλης Φίλιππος Διευθυντής Σχολείου
Αντωνιάδης Γεώργιος Διευθυντής Σχολείου
Μίχη Στυλιανή Νηπιαγωγός
Κολυβίρα Βασιλική Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων Δημ. Σύμβουλος
Αλεξίου Αρχοντία-Δέσποινα Δημότης
Γερολυμάτος Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Αρματάς Ιωάννης Δημότης
Θεολόγου Ελένη Δημότης
Κουτσολιάκου Στυλιανή-Βαρβάρα Δημότης
Κουκουράβα Βάγια Δημότης
Παπαδημητρίου Επαμεινώνδας Δημότης
Κοκκίνου Φωτεινή Δημότης
Γεωργίου Αθηνά Δημότης
Ιωάννης Τσιρίκος Δημότης
Γερασιμόπουλος Γεώργιος Διευθυντής Σχολείου
Καλλιακάκη Μαρία Διευθύντρια Σχολείου
Λαμπαδαρίου Αθηνά Νηπιαγωγός
Παπαργυρίου Ιωάννης Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

→ Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
→ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.