Διοικητικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας

Tα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Αδαμόπουλος Γεώργιος Δημ. Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος: Παπαρούπα Άννα Δημ. Σύμβουλος
Ερμίδης Δημήτριος Δημ. Σύμβουλος
Κόκουλος Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
Εμιρζάς Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος
Ρόκα Χαρίκλεια Δημότης
Γκιολές Κωνσταντίνος Δημότης
Χαριτίδης Θεόδωρος Δημότης
Καρκατζούλη Αναστασία Δημότης
Καλλιώρας Δημήτριος Δημότης
Μηλιαράκης Κωνσταντίνος Δημότης
Γουρζουλίδου Αθηνά Διευθύντρια Σχολείου
Ζαχαρόπουλος Ηλίας Διευθυντής Σχολείου
Πρέντζας Αθανάσιος Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
Κιζλαρίδης Παναγιώτης 15μελές συμβούλιο μαθητών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ευσταθίου Κωνσταντίνος Δημ. Σύμβουλος
Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων Δημ. Σύμβουλος
Μαλισιόβα Μαριάνθη Δημότης
Ευαγόρου Μαρία Δημότης
Ιορδανίδου Παρθένα Δημ. Σύμβουλος
Φωτόπουλος Ανέστης Δημ. Σύμβουλος
Δημητρακάκη Σπυριδούλα Δημότης
Ευσταθιάδης Νικόλαος Δημότης
Βογιατζή Αμερίσσα Δημότης
Γκίκας Δημήτριος Δημότης
Τάτση Χριστίνα Δημότης
Βαλαχέας Παναγιώτης Διευθυντής Σχολείου
Ζαννίκος Κωνσταντίνος Διευθυντής Σχολείου
Κοσμίδου Ευσεβία Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
Σκέντος Νίκος 15μελές συμβούλιο μαθητών

→ Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
→ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.