Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 

Θέλω να μάθω για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους

Θέλω να μάθω για τα Δημοτικά Ιατρεία

Θέλω να πληροφορηθώ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής μου

Θέλω να πληροφορηθώ για τα ΚΑΠΗ της περιοχής

• Θέλω να μάθω σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί μου
Για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο – Δημοτικό επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Α΄θμιας Εκπαίδευσης – Θησέως 283 τηλ. 210 9405715. Για εγγραφή σε σε Γυμνάσιο – Λύκειο επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Β΄θμιας Εκπαίδευσης – Θησέως 140 (Στοά Καραντινού) τηλ. 210 9595685 Ο Δήμος δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ως προς τις εγγραφές των νέων μαθητών στις σχολικές μονάδες

Θέλω να πληροφορηθώ για τους Δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς