Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού – ΦΗΧ (Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αναγραφόμενη την παροχή του ακινήτου
 2. Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας σε περίπτωση που δεν υφίσταται ακόμη σύσταση
 3. Άδεια οικοδομής
 4. Άδεια κατεδάφισης αν έχει προηγηθεί στα πλαίσια της τελευταίας 6-ετίας
 5. Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης της οικοδομής
 6. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αναγραφόμενη την παροχή του ακινήτου
 2. Αντίγραφο Πίνακα κατανομής χιλιοστών με περιεχόμενα τα κτηματογραφικά στοιχεία των ακινήτων και εμβαδά τυχόν ημιυπαιθρίων χώρων ( κατατίθεται στην υπηρεσία)
 3. Με δεδομένο ότι κάθε μη ιδιόκτητος χώρος θεωρείται κοινόχρηστος , βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση Πολ. Μηχανικού με αναλυτικά τα μ2 κοινοχρήστων χώρων της οικοδομής ανά όροφο δηλ.:
  1. Υπογείου (αφαιρουμένων των ιδιόκτητων ή αποκλειστικής χρήσης χώρων όλος ο υπόλοιπος χώρος)
  2. Ομοίως με το υπόγειο και η πυλωτή
  3. Ακάλυπτος χώρος οικοδομής
  4. Κλιμακοστάσιο ανά όροφο
 4. Αντίγραφο σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ( κατατίθεται στην υπηρεσία)
 5. Άδεια οικοδομής θεωρημένη (για την ολοκλήρωση της οικοδομής ) από την πολεοδομία

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

 1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αναγραφόμενη την παροχή του ακινήτου
 2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου και αν πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο και το μισθωτήριο συμβόλαιο
 3. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΗ

 1. Βεβαίωση ΔΕΗ για την ακριβή χρονικά , προηγούμενη διακοπή ρεύματος
 2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή και μισθωτήριο αν τέτοιο υφίσταται
 3. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας