ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΚΑΛΛΙΘΕΑ 25/5/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23440 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΠΔΔ Ταχ. δ/νση: Φιλαρέτου […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη Ανοιχτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των: 1ου Δημοτικού Καλλιθέας, 5ου Δημοτικού Καλλιθέας, 15ου Δημοτικού Καλλιθέας, 23ου Δημοτικού Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 17/05/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 21940 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ» (Δημοτικό Κέντρο Υγείας, ΚΑΠΗ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                    Καλλιθέα 17/02/2022 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Αρ. Πρτ. 61/2022 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 9590626- 9580241 […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/22 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σ.Κ.Ο ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 15 / 04 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 17410 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 31/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ.Πρωτ. : 14917 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπή για την προσωρινή & οριστική παραλαβή έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 28 / 03 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. Πρωτ : 14073 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑKΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 18/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ : 12939 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, (επιχορηγούμενος από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», απόφαση επιχορήγησης με αριθ. 64403/5-10-2020 του υπουργείου Εσωτερικών) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 09/03/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. Πρωτ : 11337 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2022» ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ