4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-3-2020 απ. 46-61

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23/03/2020

  2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-2-2020 απ. 31-45

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19/02/2020

  1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-1-2020 απ. 1-30

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/01/2020

  21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-12-2019 απ. 396-416

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2019

  20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-11-2019 απ. 373-395

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 20ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2019

  19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-11-2019 απ. 371-372

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 19ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 370-Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας

περισσότερααπό:Η απόφαση της 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2019

  17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-10-2019 απ. 346-369

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 345-Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. στη Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αττικής

περισσότερααπό:Η απόφαση της 16ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2019

  15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16-10-2019 απ. 334-344

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16/10/2019