ΑΠΟΦ.-9-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-10-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΣΛ.ΠΡΟΣΩΠ.ΙΔΟΧ 42 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΦ.-11-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΣΛ.ΚΦΑ ΙΔΟΧ ΠΑγΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓ. ΓΓΑ 2019-2020 ΑΠΟΦ.-12-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΠΟΦ.-13-ΕΠΙΚΥΡ.ΠΡΑΚΤ.Νο1&Νο2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.ΠΡΟΜ.ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 12/02/2019

ΑΠΟΦ.-5-ΕΠΙΚΥΡ.ΠΡΑΚΤ.Νο1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΜ.ΚΑΛΥΜ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦ.-6-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔ.ΜΕΣ. ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣ.ΔΙΟΡΘ._pdf ΑΠΟΦ.-7-ΈΓΚΡ.ΣΧΕΔ.ΜΕΛ.ΠΡΟΜ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΑΠΟΣΤ.ΣΤΗΝ Ο.Ε._pdf ΑΠΟΦ.-8-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 29/01/2019

ΑΠΟΦ.-01-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡ. ΑΠΟΦ.-02-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤ.Νο2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨ._.- ΑΠΟΦ.-03-ΈΓΚΡ.ΣΧ.-ΔΙΕΝ.ΔΙΑΓΩΝ.ΤΡΟΦ.&ΓΑΛ.& ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤ. ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΑΠΟΦ.-04-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΣΕ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 18/01/2019

ΑΠΟΦ.-207-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-208-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-209-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΜΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΠΟΦ.-210-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ Π.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 28ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2018

ΑΠΟΦ.-205-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (2) ΑΠΟΦ.-206-ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019 (2)

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 27ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2018

ΑΠΟΦ.-198-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-199-ΈΝΤ.ΔΑΠ.&ΚΑΤΑΒ.ΑΝΑΔΡ.2015 ΣΕ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛ._pdf ΑΠΟΦ.-200-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡ.ΔΙΕΝ.ΔΙΑΓ.& ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓ._pdf ΑΠΟΦ.-201-ΈΓΚΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡ.ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΓ.ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-202-ΈΓΚΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡ.ΣΥΝ.ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 26ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2018

ΑΠΟΦ.-190-5η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΕΧ. ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-191-ΤΡΟΠ.103-2018ΑΠΟΦ.ΔΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΑΝΑΚΟΙΝ.ΓΙΑ ΕΓΚ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΟΦ.-192-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-193-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓ.ΣΥΝΤ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 25ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018

ΑΠΟΦ.-177-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-178-ΤΡΟΠΟΠ. ΣΤΟΧΟΘ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 34574-5.7.2018 ΑΠΟΦ.-179-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΑΠΟΦ.-180-ΈΓΚΡ.ΠΡΟΣΧ.ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΙΕΝ. ΔΙΑΓ.2019 ΓΙΑ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2018

ΑΠΟΦ.-169-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-170-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑΥΤ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟΦ.-171-ΣΥΓΚΡ.ΕΠΙΤΡ.ΔΙΕΝ.ΔΙΑΓΩΝ.-ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΣΦ.&ΕΠΙΤΡ.ΑΞΙΟΛ. ΕΝΣΤ.ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝ.-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΦ.-172-ΈΓΚΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤ. ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 23ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2018