ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015», προϋπολογισμού […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμoύ για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Καλλιθέα 29/10/2015 Αριθ. πρωτ.- 4990- Γίνεται φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στα γραφεία του οργανισμού μας, […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.»ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας για τη μίσθωση ακινήτων από τον οργανισμό

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα : Διοικητικό-Οικονομικό Αρμόδιος : Αγγ. Τσιακμάκη Ταχ. Διεύθυνση: Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου […]

περισσότερααπό:Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας,ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 4 ατόμων με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2016, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας Έχοντας υπόψη: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες […]

περισσότερααπό:Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ Αρ. Απόφασης […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Καλλιθέας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες […]

περισσότερααπό:Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» του Δήμου Καλλιθέας, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη της προμήθειας – εργασίας […]

περισσότερααπό:Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»
περισσότερααπό:ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του Ο.Π.Α.Α. «Γιάννης Γάλλος» , για την συντήρηση του πρασίνου του δημοτικού πάρκου αθλητισμού και αναψυχής