ΑΠΟΦΑΣΗ 144-Εκλογή αντιπροσώπων του Δ.Κ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ 145-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 146-Τοποθέτηση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 118-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 119-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για τη σύσταση του […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 117-Τροποποίηση της με αρ. 88-2017 απόφασης

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης έκτακτης συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 086-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 087-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 088-Σύσταση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 33-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 34-2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 35-Ορισμός […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 1-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 2-Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων στην Πλ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδριάσης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2017