Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Καλλιθέα 29/3/2019
Δημοτικό Συμβούλιο                 Αρ. Πρωτ. 18307

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 19:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αδαμοπούλου Αναστασία