Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 23/07/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_23.07.2019