Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της 1ης Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στις 30/10/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν