Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/01/2018

(αποφάσεις 1-47)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2-1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3-Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφ. Αττικής και του Δ.Κ.-ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4-Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 5-1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2014).

ΑΠΟΦΑΣΗ 7-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών & παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9-Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10-Καθορισμός αμοιβής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-Πρόγραμμα δράσης του σωματείου ΘΗΣΕΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-Έγκριση καταβολής τακτικής ετήσιας επιχορήγησης ποσού 2.600.000,00 € στο ΝΠΔΔ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-Έγκριση καταβολής ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης ποσού 492.000,00 ευρώ για το έτος 2018 στη ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14-Έγκριση δαπάνης ποσού 52.314,68 € για καταβολή σε χρήμα γάλακτος σε 441 εργαζόμενους του Δ.K.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16-Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζόμενων έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17-Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζόμενων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.νσης Πολιτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22-Διαγραφή προστίμων λόγω εξόφλησης της κύριας οφειλής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 23-Διαγραφή επιβληθέντων δημοτικών τελών καθαριότητας εις βάρος της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 24-Διαγραφές – τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25-4ο Πρακτικό της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 26-Έγκριση δαπάνης για την κοπή πίτας από το Δ.Κ. για τους Δημότες στα πλαίσια εορτασμού του νέου έτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27-Έγκριση δαπανών για πραγματοποίηση-διοργάνωση των εκδηλώσεων του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28-Έγκριση δαπανών για την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού προγράμματος, banners και αεροπανό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29-Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση συναυλίας στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 7-2-2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 30-Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση συναυλίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31-Έγκριση δαπανών για την διήμερη εκδήλωση με διαδραστικά μουσικά και χορευτικά στην Πλατεία Κύπρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32-Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων μείωση αιτούντων μαθητών του Δημ. Ωδείου.(χ.σ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 33-Έγκριση δαπανών για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Αιμοδοτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34-Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση της κοπής πίτας των 4 Κ.Α.Π.Η. στα πλαίσια εορτασμού του νέου έτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35-Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2018 με τη μορφή Δωροεπιταγών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 36-Επιστροφή 8.440,47 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από την κ. Κ. Β.

ΑΠΟΦΑΣΗ 37-Επιστροφή 1.460,66 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από την κ. Σ. Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 38-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ.νσης Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39-Mετάβαση Δημάρχου στο URBAN FUTURE Global Conference στη Βιέννη Αυστρίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών-παραδοτέων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επ. Παρ. υπηρ. Πληρ.κής, Τηλεπ.νιών και Φωτοαντιγραφικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 42-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επ. Παρ. εργ. Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 43-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών & Δημ. Νεκροταφείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45-‘Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επ. Παρ. εργ. μίσθωσης χημικών τουαλετών W.C.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών δαπάνης μίσθωσης χημικών τουαλετών W.C.