Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών

NEONέα για γενικότερες προκηρύξεις Δημοσίου, ΟΑΕΔ κ.α.

NEOΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Επικοινωνία με τις Κοινότητες – Συχνές ερωτήσεις ομάδας εργασίας εμβολιασμού
Communication with Communities Vaccination Task Force FAQ

Greek English French Turkish Arabic Urdu Sorani Somali Farsi

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος HELIOS. Πρόκειται για ένα ενταξιακό έργο που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους του με την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.
Στόχος του Προγράμματος είναι η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία μέσω της προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης και ιδιαιτέρως μέσω: α) υποστήριξης για εύρεση αυτόνομης κατοικίας, β) μαθημάτων γλώσσας και γ) δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν για περαιτέρω λεπτομέρειες συμμετοχής στον σύνδεσμο:
https://greece.iom.int/en/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Καλλιθέας είναι μια καινοτόμος νέα δομή η οποία θα λειτουργεί ως τοπικό κέντρο αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση και διασύνδεση των ωφελούμενων πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται στον Δήμο μας, συμπληρωματικά και υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων καθώς και παραπομπή σε επιμέρους φορείς και υπηρεσίες.
Το Κέντρο στελεχώνεται από δυο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Ψυχολόγο και έναν (1) Διοικητικό υπάλληλο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες α) Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωσης, β) Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών κ.α), γ) Υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και παράλληλων πολιτισμικών δράσεων.
Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στελεχώνεται από έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό, έναν (1) Ψυχολόγο, ένα (1) Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή και ένα (1) Νομικό.

Όλοι οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ είναι προσβάσιμοι σε άτομα ΑμεΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1_ESPAlogo pep_attikis

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στεγάζονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156 (2ος όροφος) και θα λειτουργούν από 8.30 π.μ. -16.30 μ.μ.. από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός επισήμων αργιών).
Τηλέφωνα/fax:
→ Κέντρο Κοινότητας –210 95.36.834, 21095.23.948 (fax)
→ Παράρτημα ΚΕΜ -210 95.61.769, 210 95.18.851 (fax)
email: kk-kem@kallithea.gr
Website: www.kallithea.gr