Δημόσια Διαβούλευση για ΟΧΕ / ΒΑΑ Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής

Παρουσίαση ΟΧΕ / ΒΑΑ Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής

  1. Παρουσίαση ΟΧΕ BAA (μέρος 1ο)
  2. Παρουσίαση ΟΧΕ BAA (μέρος 2ο)
  3. Παρουσίαση ΟΧΕ BAA (μέρος 3ο)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Απογραφικό Δελτίο  Παρεμβάσεων -Προτάσεων

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας