Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Καλλιθέα 20/9/2019
Δημοτικό Συμβούλιο                         Αρ. Πρωτ. 51316

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Ορισμός μελών Δ.Σ. της επιχείρησης με επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καλλιθέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων μελών στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Τροποποίηση της με αρ. 663/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση & εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Έγκριση χορήγησης αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (δύο -2- ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χαρτοπαιξίας) εντός καταστήματος καφενείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Άνοιγμα λογαριασμού στην ΕΤΕ για κατάθεση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Ορθή επανάληψη της απόφασης 201/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών ποσού ύψους 309,88 ευρώ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης αγόνων διαγωνισμών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

13. Μείωση μισθωμάτων σχολαζόντων περιπτέρων Ν. 4071/2012 περιόδου 2019-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των χώρων λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καταμέτρησης χρημάτων παγκαρίου Ιερού Ναού Δ. Νεκροταφείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. 2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τελικού-τακτοποιητικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Κοπή 2 δένδρων (αειλανθών – βρωμοκαρυδιές) στην οδό Αγ. Πάντων 1-3.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αριστογείτωνος 20-22.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σόλωνος 55-57.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 53.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 186Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη 2.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημητρακοπούλου 130.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Χρ. Σμύρνης 24-26.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

31. Περί τροποποίησης των με αριθμό 223, 226/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

32. Έγκριση του προγράμματος «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2019» με διάθεση προϊόντων/διανομή με τη μορφή Δωροεπιταγών και έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Τροποποίηση της με αρ. 401/2014, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για το ΕΔΔΥΠΠΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Τροποποίηση της με αριθ. 400/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον ορισμό επιτροπής διαχείρισης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Διαγραφή ποσού 3.535,53 € από τον χρηματικό κατάλογο ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακού επιδόματος Τυφλότητας στον Μ. Χ. (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων του Δήμου προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

37. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

38. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 3 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

39. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Αριστείδου αρ. 187, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡΑΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

40. Περί έγκρισης δαπάνης ποσού 4.000 ευρώ, έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων κηδείας της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ (Δημοτικής Συμβούλου εν ενεργεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος