Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Καλλιθέα 29/3/2019
Δημοτικό Συμβούλιο               Αρ. Πρωτ. 18308

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού 2020-2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων & Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Διαγραφή οφειλής θανόντος οφειλέτη και επαναβεβαίωσή της στους κληρονόμους κατά το ποσοστό κληρονομιάς του καθενός.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Ανακατανομή ΣΑΤΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Οριστική παραλαβή των μελετών: «Στατική μελέτη εφαρμογής» & «Μελέτη πυροπροστασίας» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΥ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Παραχώρηση θέσης για στάση (όχι στάθμευση) ενός (1) οχήματος τύπου «Πούλμαν» στην οδό Δοϊράνης 198.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

11. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την εκτύπωση εντύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την κατασκευή καρτών, κ.ά., ενόψει Πάσχα από τις ομάδες εργοθεραπείας των 4 Κ.Α.Π.Η. της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την διοργάνωση Πασχαλινού Παζαριού σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Καλλιθέας από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

18. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής εργασιών όπως ορίστηκαν με την με αριθμό 10/28-01-2019 απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 10/2019 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΒΩΕΚ-ΜΚΕ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΒΩΕΚ-ΜΚΕ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΒΩΕΚ-ΜΚΕ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ1ΒΩΕΚ-ΜΚΕ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αδαμοπούλου Αναστασία